Escola General de Catalunya de Salut i Bellesa

LA MILLOR FORMACIÓ PELS MILLORS PROFESSIONALS

 

REIKI INTENSIU

                                              

 

 REIKI INTENSIU  (DISSABTES) 

 

1º NIVELL

 APRENENTATGE DEL COS FISIC 

 • Que es el Reiki
 • Historia
 • Principis del      Reiki
 • Símbol del 1º      nivell
 • Explicació dels      Chakras
 • Com rebre      missatges i senyals
 • Valoració de      l’estat del propis chakras I òrgans interns
 • Practica del      Reiki
 • Meditació
 

2º NIVELL

 

APRENENTATGE DEL COS MENTAL I EMOCIONAL 

 • Aprenentatge de      les pròpies emocions
 • Aprenentatge de      la ment
 • Com afecten les      emocions i pensaments sobre la nostra salut física
 • Meditació
 • Practica
 • Simbols.      Sintonització 2º nivell

 

3º NIVELL + MESTRIA   

 

 

VIURE DES DEL COR

 • Introducció del      4º símbol
 • Sintonització 3º      nivell
 • Aprendre a viure      des del cor
 • Que es el cor (centre      energètic del Chakra del cor)
 • Els diferents      tipus de ments
 • Viure en la compassió      i l’ amor
 • Practica
 • Meditació

 

MESTRIA

 

 • Perfeccionament
 • Aprenentatge de      les sintonitzacions per nous alumnes
 • Viure segons la      maestria/Estil de vida del Reiki