Escola General de Catalunya de Salut i Bellesa

LA MILLOR FORMACIÓ PELS MILLORS PROFESSIONALS

 

         

  

 

 

IRIDOLOGIA 

 Curs destinat a quiromassatgistes i terapeutes que vulguin adquirir coneixements per tractar las patologies mes freqüents del cos a traves de llegir els canvis que la malaltia produeix en l’ iris dels ulls. Al finalitzar el curs el terapeuta podrà obtenir millors i mes ràpids resultats en els seus tractaments oferint així una millor qualitat en el servei.  

Duració: El curs té una duració de 4 classes(16 hores)

Temari del curs:

Introducció e historia

Anatomia de l’ iris

Constitucions del iris: limfàtica, hematògena, mixta

Material òptic

Topografia de l’ iris

Signes pupil·lars

Alteracions del moviment de la pupil·la

Signes estructurals de l’iris

Signes reflexes de l’ iris

Pigments de l’ iris